Hem » Vad beror de höga elpriserna på?

Vad beror de höga elpriserna på?

by Jaxon Lepierre

De senaste veckorna har rubriker prytt tidningsomslag gällande de stigande priserna på el. Framförallt när det kommer till villaägare runtom i Sverige finns det chockartade nyheter om vad prisförändringarna kommer att innebära. Vill du underlätta för dig själv under dessa tider är det förmånligt med en bra översikt av olika elleverantörer och hur de kan erbjuda en bättre upplevelse. Men vilka anledningar ligger bakom dessa förändringar? Med andra ord, hur kommer det sig att dessa ökningar sker nu?

Rådande geopolitiska svårigheter

En av de främsta anledningarna till de chockartade ökningarna är de geopolitiska svårigheterna världen över. Inte minst handlar det om kriget mellan Ukraina och Ryssland. Ryssland har länge varit en ledande exportör av naturgas. I Sverige har naturgas stått för för drygt 20% av energitillförseln. Med tanke på de sanktioner som råder mot Ryssland har flera länder runtom Europa beslutat och upplevt en förminskning av naturgas från Ryssland. Det innebär att andra energikällor måste användas. Därav resulterar det i två konsekvenser.

Den första är att de andra produktionsmetoderna av energi kan vara dyrare i drift. Om det kostar mer att producera den elen behöver vi i vår tur betala mer för att använda den. En annan konsekvens är att tillgången till el minskar. Det innebär att när det finns mindre el att använda måste vi betala mera för att få använda just den elen som existerar.

Forkningen må ha halkat efter

Andra argumenterar att denna ökning i elkostnader inte var oväntad och kan bara till viss mån kopplas ihop med Ryssland-Ukraina krisen. De menar alltså att vår övergång till grön energi eller andra alternativ har tagit för lång tid. Därav var det bara en tidsfråga innan priserna skulle komma ikapp vår elanvändning.

Det innebär dock att det inte kommer att förbli höga priser för evigt. Tvärtom finns det hopp att när forskningen har kommit ikapp och kan erbjuda ett prisvänligt, effektivt och grönt alternativ så kommer priserna att drastiskt sjunka. Mycket forskning görs på just det här området och många stabila elbolag är välutrustade att hantera energikriser.

Använder vi mer än vad vi kan?

Till sist handlar det om att vi människor använder en stor mängd el som överskrider jordens proportionella andel av resurser. För att dra ner kostnaderna kan det alltså vara bra att tänka över hur vi själva använder el. Ta del av tiden och reflektera över om det finns rutiner som du kan ändra på för att förbättra dina egna elkostnader och elen i allmänhet. Tips, surfa in på https://billigel.net/ för att ta reda på vilket elavtal som är billigast just nu.

Related Articles